Færder Får

GAMMELNORSK SPÆLSAU

Færder Får er sauer av rasen Gammelnorsk spælsau. Vi holder til ytterst i skjærgården, på Hvasser i Vestfold. Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet. I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller.  

SAUESANKING

SAUESANKING OG BRUK AV GJETERHUND

Å sette dyr ut på øyene er en smal sak, mens derimot innsamling uten hund tar kollosalt med tid. Ideelt sett burde man ha noen spake ledersøyer som følger eieren overalt, til og med opp i båten som ligger inntil svabergene. Slik fungerer det fortsatt ikke for Færder Får. En sommer ute på øyene gjør at viltinstinktet har overtatt. De fleste lar seg ikke lure av lokkemiddel som en bøtte med kraftfor.

Færder Får har tidligere brukt «manngard» for å samle sauene på de ulike øyer ytterst i Oslofjorden. Men dette tok uvanlig mye tid og ressurser, blant annet med ettersanking flere ganger. 

Vi har nå en særdeles hjelpsom kamerat med usedvanlig dyktige gjeterhunder av rasen Border Collie. Hundene samler og lager en flokk av enkeltindividene. Deretter føres de fram mot og over på landgangsfartøyet etter korte anvisninger fra hundeeier. På en god dag gjør de unna sauesankingen på en time, slik at dette arbeidet kan planlegges mye mer sammen med Skjærgårdstjenesten, ift å få dyrene på land på en bestemt dato.

Her kan du se en liten film vi har fått laget om sauesanking med hund i skjærgården.  (ca 4 minutter).