Færder Får

GAMMELNORSK SPÆLSAU

Færder Får er sauer av rasen Gammelnorsk spælsau. Vi holder til ytterst i skjærgården, på Hvasser i Vestfold. Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet. I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller.  

HELE DYRET

I generasjonene før oss kastet man ingenting, men utnyttet hele dyret. Færder Får er en viktig ressurs. Både som kulturbærer, vedlikeholdsarbeider og som produsent av saueull.  Vi er opptatt av at våre sauer skal ha et godt og for dem meningsfullt liv hvor de får utfolde seg i henhold til sine behov og instinkter, og når dagen kommer at vi må sende dyr til slakt er vi opptatt av at så mye som mulig av dyrets ressurser skal bli brukt, så de i minst mulig grad gir sine liv forgjeves.  

For oss er det viktig å vise frem hvilke verdier som bor i dette fantastiske dyret, og vi føler et ansvar for å ivareta ressursene, såvel som kulturarven denne urfe rasen representerer.

ARTIKLER OM SAUEN

FÆRDER FÅR SOM KULTURBÆRER