Færder Får

GAMMELNORSK SPÆLSAU

Færder Får er sauer av rasen Gammelnorsk spælsau. Vi holder til ytterst i skjærgården, på Hvasser i Vestfold. Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet. I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller.  

BEITEOMRÅDER OG VERN AV KYSTKULTURLANDSKAPET

Vi har samarbeidsavtale med Oslofjordens Friluftsråd , Kystverket, Sandø IS, Færder kommune, Fylkesmannen i Vestfold for å gjenerobre og vedlikeholde kulturlandskapet. Dyrene våre beiter mesteparten av Moutmarka på Tjøme (fra Skåetangen i sør til Mostranda camping), ved Verdens Ende (Grepan) og sør på Hvasser. Sommerstid setter vi ut sauer på øyene Store Færder, Sandø, Vestre Bustein og Kløvningen .  

Alle øyer og Moutmarka er en del av Færder Nasjonalpark som i 2013 ble opprettet for å bevare et større naturområde i ytre Oslofjord med vekt på landskap, naturtyper og geologiske forekomster.  Sauene gjør her en viktig jobb med å holde kulturlandskapet åpent.
Les mer om Færder Nasjonalpark her. 

Våre sauer av rasen Gammelnorsk Spælsau er mest vanlig på Vestlandet, men Færder kommune med sine mange øyer er helt perfekt for sauebeite.

Dette er virkelig kultur! 


Færder Får på Øya Kløvningen utenfor Hvasser

Færder Får på Øya Kløvningen utenfor Hvasser

ØYA KLØVNINGEN

Øya Kløvningen ligger sør for Hvasser. Folk på Hvasser sier at øya gjennom mange, mange år har vært brukt til beite av ulike dyr, -  i starten med kyr, siden sauer. Men nå har dette opphørt over lang tid. Etter å ha undersøkt terrenget der ute ift topografi, vegetasjon, ”leskjul”, vekst og vannforhold, så vi at øya egner seg ypperlig til sauebeite. Kløvningen eies av Oslofjordens Friluftsråd. Men tidligere eiere på Hvasser har fremdeles beiterett. Færder Får har inngått leieavtale med disse om bruk av øya til sommerbeite over flere år. Vi har satt opp plakater på en skjønnsom måte, der vi har opplyst ”båtfolket” om saueholdet og hva man skal ta hensyn til.

Sommeren 2016 hadde vi 12 søyer/lam på Kløvningen. 6 lam derfra ble slaktet 25. oktober og fikk følgende klassifisering:

Dyreslag                 Vekt           Fettkl.

LAM O+                   18,4              4

LAM O+                  15,4               3

LAM R-                    17,8               4

LAM R-                   17,4                3+

LAM O+                  15,7               3+

LAM O+                  17,7               4

L2790976 (2).JPG
L2790950.JPG

Høsten 2016 startet vi neste ryddeprosjekt i "gloa" som går sør - nord. Der skal trær og annen tilvekst fjernes både for å gi mer beite, men også for å få bort uønskede arter i nasjonalparken.

IMG_8575 (1) – Kopi.JPG

Færder Får på store Færder

Færder Får på store Færder

STORE FÆRDER

Færder Får har fra og med 2003 fått tilgang på å beite Store Færder med gammelnorsk spælsau etter å ha søkt Fylkesmannen, Kystverket, Oslofjordens Friluftsråd, Store Færder Ornitologiske stasjon og Tjøme kommune. Øya har både sletter og groper som gir godt beite for et visst antall dyr. Men øya byr på store utfordringer ved innsamling. Det har noen år vært noen problemer for sauene å unngå nett som ornitologene bruker til å fange småfugl.

 
IMG_6433.JPG

MOUTMARKA

Færder Får på beite i Moutmarka

Færder Får på beite i Moutmarka

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Oslofjordens Friluftsråd og Tjøme kommune om beite i Moutmarka som nå er en del av Færder nasjonalpark, fra høsten 2004.  Færder Får gjerdet inn endel  av området. Deretter ble en stor del av beitet ryddet med krattknuser for å få tilbake beitet slik de så ut, da det beitet melkekyr der for ca 30 år siden.  Beitingen etterpå har som mål å hindre gjengroing og gjennom nedbeiting gjenerobre kulturlandskapet. Her har vi også sambeiting med kyr.

Senere har hytteeiere i sør ryddet og gjerdet inn et større område i Moutmarka og deretter beitet dette med kyr, spesielt for å holde vegetasjon nede i et damområde. Moutmarka er et svært populært turområde for store deler av Vestfold.

Våren 2017 ble hele Moutmarka inngjerdet. Da fikk sauene tilgang til sjøen. Her ser vi fra åpningsdagen hvor sauene føres over til det ytre beitet:

L2794846 – Kopi.JPG
IMG_8651 – Kopi.JPG
IMG_9411.JPG
IMG_9583.JPG
 

SANDØ

FaerderFaar_Sando.jpg
Til Sandø med årets beitedyr sommern 2017

Til Sandø med årets beitedyr sommern 2017

Sandø ligger rett øst av Hvasser. Halve øya tilhører Færder Nasjonalpark, mens resterende er privat,-  ikledd hytter. Tidligere år beitet Færder Får hele øya etter fellesferien. Det opphørte og våren 2015 fikk Sandø IS inngjerdet en liten del av øya til sauebeite. I samarbeid med Færder Får ble noen søyer satt inn der i mai 2015. Dette ble et utstillingsvindu der sauer og lam var til allmenn beskuelse helt til beitet ble tomt for mat, og sauene ble flyttet til en annen øy.

 

 

HVASSER

I samarbeid med Færder Får ryddet grunneiere et ca 62 da naturvernområde sør på Hvasser.  Tidligere hadde det beitet melkekyr der, men etter noen års opphold hadde tilgroingen tatt overhånd. Området er et attraktivt turområde, blant annet går det sti gjennom beitet til kystledhytten på Tjønneberget. Dette er et av våre "fastlandsbeiter" med flo og fjære. Sauene har tilgang til tang og naturlig salt. Dessuten er dette plassen hvor vi gjerne ilandsetter sauer fra øyene.

SlowDesign_FerderFar.jpg
Våren 2017

Våren 2017


VESTRE BUSTEIN

 

Vestre Bustein er en øy rett nordøst for Hvasser. Øya er skogkledt og gir ypperlig beite for våre sauer. Vi har inngått leieavtale med Sandø IS som eier både Vestre og Østre Bustein. I tidligere tider var Vestre Bustein beite for bønder på Sandø. Færder Får har beitet Vestre Bustein med spælsau fra og med sommeren 2003 og har hatt et nært samarbeid med styret for Sandø IS som har vært meget positive til prosjektet. Sammen med Færder nasjonalpark og Sandø IS skal vi rydde og utvide noen strandenger nord på øya.
Det har også vært vellykket ift båtfolket som ”okkuperer” øya store deler av sommeren.

Her er bilder fra fjorårets innsamling (trykk på bildet under!)

L2791178 (2) – Kopi.JPG

Vinteren 2016 hadde vi et ryddeprosjekt i et par bukter på Vestre Bustein, - fjernet trær og annen tilvekst (bildet er før oppstart):

IMG_6049.JPG