Færder Får

GAMMELNORSK SPÆLSAU

Færder Får er sauer av rasen Gammelnorsk spælsau. Vi holder til ytterst i skjærgården, på Hvasser i Vestfold. Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet. I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller.  

HELE DYRET

I generasjonene før oss kastet man ingenting, men utnyttet hele dyret. Færder Får er en viktig ressurs. Både som kulturbærer, vedlikeholdsarbeider og som produsent av saueull.  Vi er opptatt av at våre sauer skal ha et godt og for dem meningsfullt liv hvor de får utfolde seg i henhold til sine behov og instinkter. Når dagen kommer at vi må sende dyr til slakt, ønsker vi at så mye som mulig av dyrets ressurser skal bli brukt, så de i minst mulig grad gir sine liv forgjeves.  

For oss er det viktig å vise frem hvilke verdier som bor i dette fantastiske dyret, og vi føler et ansvar for å ivareta ressursene, såvel som kulturarven denne urfe rasen representerer,  på en skikkelig måte.

SMALEN


ARTIKLER OM SAUEN


DEN FANTASTISKE ULLA


SLIK BRUKER VI KJØTTET


FÆRDER FÅR SOM KULTURBÆRER

GLIMT FRA ET SAUEÅR

SAUENE HAR NÅ VINTEROPPHOLD SOM VANLIG MED FRI FLYT AV MAT OG DRIKKE

KLIPPINGEN ER UNNAGJORT OG VÅREN PÅ VEI

Vakre søyer med lam i Moutmarka i vår

SOMMERBEITE PÅ ØYENE 2016

Her fra Store Færder i juli, der det er ekstra godt å være sau.

Her fra Store Færder i juli, der det er ekstra godt å være sau.

Hjemreisen er ikke alltid like interessant og våre medhjelpere gjør et fantastisk arbeid i innsamlingen

Når transportutstyret ryker

En sjelden gang går det ikke slik vi tenkte. Her røk drivakselen seint en fredag kveld i september. 22 søyer og lam fra beitet i Tennvik stod på hengeren.

Øybeite er over

Sist uke tok vi inn de siste sauer fra et veldig godt beite på Sandø