Færder Får

GAMMELNORSK SPÆLSAU

Færder Får er sauer av rasen Gammelnorsk spælsau. Vi holder til ytterst i skjærgården, på Hvasser i Vestfold. Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet. I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller.  

SAUEN - EN NASJONALSKATT

 
Uten sau hadde det ikke bodd nordmenn i Norge før i den nyere tid. I Vikingtiden og Middelalderen var det utenkelig å overleve her uten sau, som skaffet førsteklasses varm bekledning og godt kjøtt. Sauen fant maten sin i busk og kratt, i skogen og på viddene, og med tørt høy, løv og annet fôr overlevde den strenge vintre i små og dårlige hus.

 FAGTJENESTEN FOR ULL skrev i  2005 en flott artikkel om hvordan hele sauen er en ressurs som kan og bør utnyttes.

Les hele artikkelen ved å klikke på linken her.